Simpanan

Pelayanan Simpanan meliputi :

  1. Simpanan Modal Sendiri :
    • Simpanan Pokok
    • Simpanan Wajib
  2. Simpanan Modal Kerja :
    • Simpanan Sukarela; dan
    • Simpanan Investasi (Berjangka, Walimah, Hari Raya, Pendidikan, Umroh, Haji dan Qurban)